Skip links

Over hospice Demeter

Academisch Hospice Demeter is één van de bijna 200 Hospices in Nederland. Academisch Hospice Demeter is een bijzondere plek in De Bilt waar in een huiselijke omgeving deskundige toegewijde zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied verder te verbeteren en uit te breiden.

De samenwerking met gespecialiseerde huisartsen, het UMC Utrecht, thuiszorgorganisatie Santé Partners en andere zorgverleners maakt het mogelijk optimale zorg te verlenen bij de problemen die de kwaliteit van leven beperken.

Zo gaat Hospice Demeter te werk

Demeter heeft de ambitie bij te dragen aan betere zorg voor patiënten in de thuissituatie. Daarom zijn de verpleegkundig specialisten van Demeter ook verbonden aan de huisartsenpraktijken in de directe omgeving. Zij ondersteunen de huisartsen in de zorg en begeleiding van patiënten en hun naasten in de palliatief terminale fase en bij het signaleren van klachten en problemen in alle dimensies. Zo verrijken ze de kennis over palliatieve zorg bij huisartsen en thuiszorg.

Huisartsendienstenteam

Er is ook een groep huisartsen die – naast hun normale diensten op de huisartsenpost – bereikbaar is voor de medische zorg voor de avond-, nacht en weekendzorg. De inzet van dit team is een aanwinst voor de medische zorg in Demeter, omdat het verpleegkundig team zo kan samenwerken met een bekende groep dokters. Deze dokters komen vaker dan de gemiddelde huisarts in aanraking met complexe palliatieve problematiek en nemen deze ervaring ook weer mee de huisartspraktijk in en daarmee ook naar de mensen thuis. De intensieve wisselwerking tussen huisartsen, verpleegkundig consulent hospicezorg (VCH) en Demeter is vrij uniek en versterkt de palliatieve zorg in de lokale omgeving.

Cirkelteam

Palliatieve zorg beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft, op de locatie waar de patiënt wil zijn. Dit is de motivatie voor zorgverleners in De Bilt en Bilthoven om samen het Cirkelteam te vormen. Het Cirkelteam bestaat uit huisartsen, wijkverpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers, betrokken bij de zorg aan patiënten met een levensverwachting van maximaal een jaar. Het Cirkelteam werkt samen om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase die thuis verblijven optimaal te ondersteunen.

Tweewekelijks worden de patiënten besproken tijdens het multidisciplinair Cirkelteamoverleg. De wensen en prioriteiten van de patiënt staan hierin centraal. Het Cirkelteamoverleg wordt in Demeter georganiseerd en ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundig specialisten uit Demeter. Daarnaast biedt academisch hospice Demeter 24/7 consultatie voor alle betrokken patiënten, naasten en zorgverleners. Zo wordt kennis gedeeld om de zorg aan patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.

Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

Samen met het UMC Utrecht heeft Demeter het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) ontwikkeld. Naast Demeter doen er inmiddels achttien hospices in Nederland mee. Het USD is een vragenlijst waarop de patiënt op een 0-10 schaal de intensiteit aangeeft van twaalf symptomen: slaapproblemen, pijn, droge mond, slikklachten, eetlust, ontlasting, misselijkheid, benauwdheid, moeheid, angst, somberheid en (on)welbevinden.

Door de klachten bij een patiënt systematisch en vroegtijdig in beeld te brengen, ontstaat een duidelijk beeld van hoe hij of zij zich op dat moment voelt. Vervolgens wordt samen met de patiënt, de naasten, verpleegkundigen en de arts besproken waar, wanneer en hoe iets aan de problemen gedaan kan worden. Doordat het invullen van het dagboek regelmatig gebeurt, kunnen klachten sneller worden geconstateerd en opgelost. Naast deze symptomen wordt de beleving van de patiënt op spiritueel en existentieel gebied ook uitgevraagd in het zogenaamde vierdimensionale deel van het USD.

Naar de website van Demeter