Skip links

Over 'Leve het Hospice'

Hoezo Leve het hospice? In een hospice gaan mensen toch dood? Ja, dat klopt, maar dit boek laat zien hoe betekenisvol die laatste dagen of weken nog kunnen zijn. Als je goed wordt verzorgd, er ruimte ontstaat om je angsten of zorgen te delen, en er gekeken wordt naar wat je wél kunt, dan kunnen de laatste weken van je leven ook een tijd van bezinning of reflectie zijn. Misschien neem je dan ook de tijd om rustig afscheid te nemen, eventueel schoon schip te maken en om te genieten, samen met je naasten, van de dagen die er zijn.

Hospice Demeter is een plek waar ontmoetingen ertoe doen. Door de professionele zorg van medewerkers én de inzet van ruim honderd vrijwilligers is veel mogelijk. De interviews en verhalen van patiënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers geven steeds wisselende, mooie en veelkleurige inkijkjes in het leven in dit academische hospice.

Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij wat goede palliatieve en hospicezorg in de praktijk betekent. Ook belicht dit boek het academisch onderzoek, onderwijs en de intensieve samenwerking die er met huisartsen en thuiszorg is opgezet.
De bekende illustrator Jan Rothuizen heeft een prachtige tekening gemaakt van hospice Demeter die in dit boek is opgenomen. Het geheel maakt dit tot een ontroerend, indringend en inspirerend boek.

Het boek is verkrijgbaar bij elke boekhandel in Nederland. De verkoopprijs bedraagt €24,95.